Seriler Mesh

Dönüşümün Tahayyülleri

Evrenin dengede olması farkına varamadığımız görünmez güçlü bağlarla mümkündür. Bu bağda kişi hem tek hem de her şeyde var olandır. Ruhunda dengeyi farklı tahayyüller ile birleştiren sanatçı Esra Üner, kendine rehber olarak seçtiği evrendeki tüm canlıların birbirine yol arkadaşlığı etmesindeki gizli bağları görüp izleyicinin de bu bağların içine girip girmemesine dair seçenek sunmaktadır. Bu rehberlerin, Üner’in çalışmalarının ana sorunsalı mı olduğu bilinmiyor. Ancak çalışmalardaki doku, renk ve figürlerin birleşimine bakıldığında her geçen gün çalışmalarda bir değişim ve dönüşüm gücü izleyiciye kendisini hissettiriyor.

Sanatçının çalışmalarını anlam olarak bu birkaç rehbere indirgemek nasıl yanlışsa bunlardan soyutlayarak yorumlamak da bir o kadar yanlış ve eksik olacaktır. Çünkü Üner’in hayatında hep bir değişim ve dönüşüm mevcuttur ve bu yolculukta “şu an” hiçbir zaman geçmişi dışlamayıp kendi varlığının önemli bir parçası olarak içine almıştır. Sanatçının hayatındaki değişimlerin paralelinde çalışmalarında da dönüşümler olmuştur. Zaten bir sanatçının hayatı ile üretimini birbirinden ayıramazsınız.

MESH ART